MENU
FIRMA
ADRES ul. Klimczaka 20 lok. 108 02-797 Warszawa
KONTAKT e: marek@kulesa.pl t: +48 222 111 495 f: +48 222 111 496 m +48 502 34 91 45

Szkolenia, seminaria

i konferencje

ogólnopolskie, dedykowane, warsztatowe, case study, imprezy targowe, wprowadzające do rozpoczęcia działalności, dotyczące zagadnień szczegółowych, ale i ogólnych
MULTIENERGIA

O MULTIENERGII

MULTIENERGIA powstała pod koniec 2002 roku w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie nowymi technologiami. Od początku funkcjonowania MULTIENERGIA oferowała usługi z zakresu doradztwa i konsultingu, głównie w obszarze energetyki (energii elektrycznej, ciepła i gazu) i informatyki, wykorzystując kilkuletnie doświadczenie osób zaangażowanych w kształtowanie rynku energii w Polsce. MULTIENERGIA zajmuje się także doradztwem oraz obsługą merytoryczną, logistyczną i organizacyjną seminariów, szkoleń i konferencji, głównie w zakresie rynku energii elektrycznej i gazu. Podejmujemy się organizacji i obsługi zarówno dużych ogólnopolskich konferencji, jak i szkoleń dedykowanych dla określonych grup słuchaczy.
KLIENCI dla których staramy się zawsze znaleźć najlepsze rozwiązanie W dotychczasowej działalności od 1997 roku w ramach spółek konsultingowych, Towarzystwa Obrotu Energią, a także innych spółek doradczych zespół autorski MULTIENERGII prowadził ponad 180 projektów konsultingowo – doradczych, ponad 80 seminariów i szkoleń mających charakter ogólnopolski, ponad 150 szkoleń dedykowanych. MULTIENERGIA wykonywała prace m.in. dla jednostek administracji państwowej (URE, Ministerstwa Gospodarki),  wyższych uczelni oraz przedsiębiorstw energetycznych (wytwórców, sprzedawców, operatorów), odbiorców i spółek doradczych.
Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.- Henry Ford
Działamy na rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, odnawialnych źródeł energii, nowych technologii
Nasi dotychczasowi Klienci Nasi dotychczasowi Klienci
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- PRODUKCYJNE "MULTIENERGIA" Marek Kulesa

Analizy i opracowania

studia wykonalności, analizy technicznie ekonomiczne, wykonalności, projekty umów, biznes plany, projekty techniczne, wnioski koncesyjne, wnioski taryfowe koncepcje działania na rynku 

Opinie i konsultacje

do projektów umów, koncepcji działalności, sprawozdań, dokumentów kierunkowych, prezentacji, w postępowaniach sądowych, w przypadku szczegółowych rozwiązań, w przypadku sporów pomiędzy stronami
Przykładowy projekt Przykładowy projekt
Przykładowy projekt
ponad 230 szkoleń i konferencji
NIP
642-146-18-71
O NAS

Waldemar Gochnio

ENERGIA ELEKTRYCZNA, OZE Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej i Wydziału Socjologiczno - Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad 40 lat pracy w elektroenergetyce, w tym ponad dwadzieścia w obszarze rynku energii, początkowo w Zakładzie Energetycznym Łódź –Teren, a następnie w PSE SA i PGE Electra SA oraz PGE SA. Wykonawca wielu ekspertyz w zakresie energetyki. Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej. Członek międzynarodowych zespołów roboczych Unipede, Eurelectric, Baltic Ring i Baltrel w obszarze taryf, rozwoju rynku konkurencyjnego w Europie i współpracy międzynarodowej,

Marek Kulesa

ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ Dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (od początku funkcjonowania - 2004 roku). Absolwent Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, zasady TPA oraz modeli rynków energii. Od 1997 roku w ramach działalności konsultingowej bierze czynny udział w tworzeniu rynku energii w Polsce, opracowywaniu strategii spółek na tym rynku. W TOE współpracuje na bieżąco z kluczowymi spółkami obrotu  w Polsce. Członek licznych zespołów zadaniowych ds. zmian na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce.
MULTIENERGIA ZAKRES USŁUG
MENU:
ADRES: Klimczaka 20/108 02-797 Warszawa
KONTAKT: e: marek@kulesa.pl t: +48 222 111 495 f: + 48 222 111 496

Waldemar Gochnio

ENERGIA ELEKTRYCZNA, OZE Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej i Wydziału Socjologiczno - Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad 40 lat pracy w elektroenergetyce, w tym ponad dwadzieścia w obszarze rynku energii, początkowo w Zakładzie Energetycznym Łódź –Teren, a następnie w PSE SA i PGE Electra SA oraz PGE SA. Wykonawca wielu ekspertyz w zakresie energetyki. Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej. Członek międzynarodowych zespołów roboczych Unipede, Eurelectric, Baltic Ring i Baltrel w obszarze taryf, rozwoju rynku konkurencyjnego w Europie i współpracy międzynarodowej,

Marek Kulesa

ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ Dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (od początku funkcjonowania - 2004 roku). Absolwent Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, zasady TPA oraz modeli rynków energii. Od 1997 roku w ramach działalności konsultingowej bierze czynny udział w tworzeniu rynku energii w Polsce, opracowywaniu strategii spółek na tym rynku. W TOE współpracuje na bieżąco z kluczowymi spółkami obrotu  w Polsce. Członek licznych zespołów zadaniowych ds. zmian na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce.
MULTIENERGIA

O MULTIENERGII

MULTIENERGIA powstała pod koniec 2002 roku w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie nowymi technologiami. Od początku funkcjonowania MULTIENERGIA oferowała usługi z zakresu doradztwa i konsultingu, głównie w obszarze energetyki (energii elektrycznej, ciepła i gazu) i informatyki, wykorzystując kilkuletnie doświadczenie osób zaangażowanych w kształtowanie rynku energii w Polsce. MULTIENERGIA zajmuje się także doradztwem oraz obsługą merytoryczną, logistyczną i organizacyjną seminariów, szkoleń i konferencji, głównie w zakresie rynku energii elektrycznej i gazu. Podejmujemy się organizacji i obsługi zarówno dużych ogólnopolskich konferencji, jak i szkoleń dedykowanych dla określonych grup słuchaczy.
KLIENCI dla których staramy się zawsze znaleźć najlepsze rozwiązanie W dotychczasowej działalności od 1997 roku w ramach spółek konsultingowych, Towarzystwa Obrotu Energią, a także innych spółek doradczych zespół autorski MULTIENERGII prowadził ponad 180 projektów konsultingowo – doradczych, ponad 80 seminariów i szkoleń mających charakter ogólnopolski, ponad 150 szkoleń dedykowanych. MULTIENERGIA wykonywała prace m.in. dla jednostek administracji państwowej (URE, Ministerstwa Gospodarki),  wyższych uczelni oraz  przedsiębiorstw energetycznych (wytwórców, sprzedawców, operatorów), odbiorców i spółek doradczych.

Analizy i opracowania

studia wykonalności, analizy technicznie ekonomiczne, wykonalności, projekty umów, biznes plany, projekty techniczne, wnioski koncesyjne, wnioski taryfowe koncepcje działania na rynku 

Opinie i konsultacje

do projektów umów, koncepcji działalności, sprawozdań, dokumentów kierunkowych, prezentacji, w postępowaniach sądowych, w przypadku szczegółowych rozwiązań, w przypadku sporów pomiędzy stronami

Szkolenia, seminaria

i konferencje

ogólnopolskie, dedykowane, warsztatowe, case study, imprezy targowe, wprowadzające do rozpoczęcia działalności, dotyczące zagadnień szczegółowych, ale i ogólnych
Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.- Henry Ford

O NAS

ZAKRES USŁUG

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- PRODUKCYJNE "MULTIENERGIA" Marek Kulesa
Przykładowy projekt Przykładowy projekt Nasi dotychczasowi Klienci Nasi dotychczasowi Klienci
NIP:
642-146-18-71
menu